Akademia Umiejętności

BENEFICJENT: ŚLIWA Plastic Injection Moulding Sp. z o.o. TYTUŁ PROJEKTU: Akademia Umiejętności Śliwa Plastic Injection Moulding NUMER UMOWY: UDA-POKL.08.01.01-22-055/12 Całkowity koszt realizacji Projektu: 770 770,48 PLN w tym wydatki kwalifikowalne: 770 770,48 PLN Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 770 770,48 PLN Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 100% Planowany okres realizacji Projektu: 01.09.2012 – 30.06.2014 Priorytetem ŚLIWA PIM jest…

Możliwość komentowania Akademia Umiejętności została wyłączona

Zakup Środków Trwałych

BENEFICJENT: ŚLIWA Plastic Injection Moulding Sp. z o.o. TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorstwa ŚLIWA Plastic Injection Moulding Sp. z o.o. w Kielnie poprzez inwestycje w środki trwałe i wygenerowanie nowych usług i produktów. NUMER UMOWY: UDA-RPPM.01.01.02-00-281/09 Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 015 300,00 PLN w tym wydatki kwalifikowalne: 1 660 000,00 PLN Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 796 800,00 PLN Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych:…

Możliwość komentowania Zakup Środków Trwałych została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania