Akademia Umiejętności

BENEFICJENT: ŚLIWA Plastic Injection Moulding Sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU: Akademia Umiejętności Śliwa Plastic Injection Moulding
NUMER UMOWY: UDA-POKL.08.01.01-22-055/12

Całkowity koszt realizacji Projektu: 770 770,48 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 770 770,48 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 770 770,48 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 100%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.09.2012 – 30.06.2014

Priorytetem ŚLIWA PIM jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych wyrobów oraz realizowanych procesów. Pragniemy rozszerzać nasze kompetencje dlatego też realizujemy projekt, dzięki któremu doskonalimy naszą wiedzę i umiejętności.