Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

„ŚLIWA Plastic Injection Moulding” zapewnia swoim Klientom szeroki wybór artykułów i podzespołów z tworzyw sztucznych, gumy oraz metalu.

Zadowolenie Klienta stanowi nasz nadrzędny cel, dlatego też dostarczamy wyroby na najwyższym poziomie gwarantowanym przez:

  • ciągłe doskonalenie przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko;
  • przezorność i zapobieganie sytuacjom awaryjnym;
  • przestrzeganie prawa i realizację wszystkich wymagań;
  • ciągłe kontakty z Klientami, w celu jak najlepszego poznania ich potrzeb;
  • zapewnienie ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich satysfakcji z firmy.

 

Kierownictwo „ŚLIWA Plastic Injection Moulding” kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie i ciągłą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Sukcesywna realizacja powyższych założeń jest podstawą ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i prowadzi konsekwentnie do dbałości o pełną satysfakcję każdego naszego Klienta i zgodności z prawem.

Powyższa Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest regularnie przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności łącznie z aktualnym kontekstem organizacji i oczekiwaniami stron zainteresowanych oraz jest publicznie dostępna w zakładzie i na stronie internetowej www.sliwaplastic.com

 

 

Zatwierdzam

Iwona Śliwa-Bachorska

Dyrektor Zarządzający

Kielno, dnia 2018-04-17