Zakup Środków Trwałych

BENEFICJENT: ŚLIWA Plastic Injection Moulding Sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorstwa ŚLIWA Plastic Injection Moulding Sp. z o.o. w Kielnie poprzez inwestycje w środki trwałe i wygenerowanie nowych usług i produktów.
NUMER UMOWY: UDA-RPPM.01.01.02-00-281/09

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 015 300,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1 660 000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 796 800,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 48%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2009 – 30.09.2011

Misją naszej firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań spełniających Państwa oczekiwania. Mając na uwadze Państwa wysokie i różnorodne wymagania Firma Śliwa Plastic Injection Moulding w 2010 roku wzięła udział w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013.
Celem przedsięwzięcia był wzrost zdolności produkcyjnych poprzez zwiększenie skali wykonywanych produktów oraz stworzenie możliwości produkcji nowych elementów. Przedmiotem projektu był zakup urządzeń wchodzących w skład wyposażenia do produkcji elementów dla przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego oraz rolniczego. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono sześć nowych wtryskarek do tworzyw sztucznych, przeprowadzono szkolenia z obsługi zakupionych maszyn oraz zakupiono program księgowy wraz z wdrożeniem, co pozwoliło na sprawniejszą obsługę klientów. Należy podkreślić fakt, iż dzięki dotacji firma poszerzyła swoją ofertę wyrobów charakteryzujących się wysokim poziomem jakości przy jednoczesnej minimalizacji odpadów produkcyjnych i ingerencji w środowisko. Wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy w regionie Pomorskim.
Udział naszej firmy w Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego był dla nas kolejnym etapem w rozwoju firmy. Wychodzimy bowiem z założenia, iż ciągłe doskonalenie jest priorytetem w działalności firmy. Wraz z rozwojem naszego zakładu mamy możliwość promowania regionu Pomorskiego na terenie całego kraju.

Więcej informacji o działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego znajdziecie Państwo na stronach:
www.arp.gda.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl