Jak nas znaleźć

Informacje kontaktowe:

„ŚLIWA PLASTIC INJECTION MOULDING” Sp. z o.o.
ul. Oliwska 19, 84-208 Kielno
tel.: 058 676-08-30 fax: 058 676-45-91
Sekretariat: e-mail: info@sliwaplastic.com